KAYSERİ KURASINDA MİLLET-İ ERMENİ NÜFUS DEFTERİ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: AHMET TAŞAR
Danışman: DOÇ. DR. HAVA SELÇUK
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

Özet: “Kayseri Kurasında Millet-i Ermeni nüfus defteri metin içerisindeki tarihlerden anlaşıldığı üzere 1846-1847 yıllarında yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. Defterde Bilviran, Derevenk, Erkilet, Muncusun, Samırsaklı Efkere Rahi, Efkere Han, Efkere Kozay, Gesi, Mancusun, Balagesi, Darsiyak, Nize gibi mahallelerdeki Ermeniler ile Efkere Karyesinde Manastır-ı Kebirinde Mütemekkin Ermeni Milleti Ruhbanlarının nüfusu hakkında bilgi verilmektedir. Defterdeki ismi geçen Mahallelerde 684 hane olup, sayım yapıldığı yıllarda yaşayan ve ölmüş kişilerde dahil olmak üzere, 1306 büyük erkek 615 küçük erkek ve 252 kişi yaşı belirtilmeyen olmak üzere toplamda 2173 kişi kayıtlıdır. Bu sayımda sadece erkekler sayıldığından bayanlarla beraber (2173*2=4346) çıkan sonuç o dönemdeki Kayseri’deki Ermeni nüfusu hakkında bilgi vermektedir. Ancak defterin son kısmında yer alan nüfus sayısı 2144 kişi, hane sayısı ise 740 olarak verilmiştir. Defterin son kısmında verilen rakamlara bayanları da ekleyecek olursak defterde (2144*2=4288) kişi olduğundan bahsedilmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere defterin bir kısmı olmadığı ve defterin son kısmında yer alan rakamlar o dönemde Kayseri’de sadece yaşayan Ermenilerin sayısını verdiğini anlamaktayız. 1846-1847 yıllarında Kayseri’de yapılan nüfus sayımında Ermenilerin tamurcı, çerçi ve sıvacılık gibi mesleklerle uğraştığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, Ermeni, Nüfus, Mahalle, 1846-1847”