LÜBNAN ERMENİLERİ (1914-1939)

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: HALİL ÖZŞAVLİ
Danışman: PROF. DR. MEHMET SEYİTDANLIOĞLU
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2014)

Özet: “Bu tez 1914-1939 yılları arasında oluşan Lübnan Ermeni diasporasını incelemekle birlikte 1915 ve sonraki yıllarda Anadolu’yu terk eden Ermenilerin Fransız mandası altında bulunan Suriye ve Lübnan topraklarındaki yeni hayatlarına ışık tutmaktadır. Zannedilenin aksine Ermeniler Anadolu’da yaşadıkları toprakları 1915 tehciri ile değil Fransızların işgal ettikleri Anadolu şehirlerinden 1921 ve 1922’de çekilmeleri akabinde kendi istekleri ile terk ettiler. Lübnan Ermeni diasporası 1915 tehcirinden ziyade 1921-1922 ve 1939 dönemlerinde gerçekleşen Ermeni göçleri neticesinde oluştu. Ermeniler kendilerini Lübnan’da geçici olarak kalacak bir topluluk olarak gördükleri için başlangıçta buradaki yeni hayata uyum sağlamayı ve diğer topluluklarla bütünleşmeyi pek istemediler. Ancak aradan geçen zaman içinde Fransız manda idaresinin kendilerine sağladığı siyasi ve ekonomik ayrıcalıklar sayesinde Osmanlı döneminde sahip oldukları kurum ve kuruluşları Lübnan’da tekrar tesis ettiler. Böylece kendilerini yabancı ve uyum sağlayamamış bir toplumdan diğer etnik ve dini cemaatlerle eşit haklara sahip ve Lübnan siyasetinde aktif rol alan vatandaşlara dönüştürmeyi başardılar. Bunun yanında sahip oldukları sosyal ve kültürel kuruluşlar sayesinde asimilasyona maruz kalmadan kimliklerini ve kültürlerini koruyarak dünya genelindeki Ermeni diasporaları içinde Ermeniliği en yoğun olan Ermeni diasporası ünvanını elde ettiler. Anahtar Sözcükler: Ermeni diasporası, Lübnan Ermenileri, tehcirden sonra Ermeni göçleri, Ermenilerin tehcirden sonraki yaşamı.”