TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

ATASE Daire Başkanlığı Arşivi’ni içinde barındıran kurumun Balkan Savaşları, her yönüyle I. Dünya Harbi, Milli Mücadele süreçlerini de kapsayan araştırmalara yer veren yayınları bulunmaktadır. ATASE Daire Başkanlığı’na ait yayın kataloğuna kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir.

 Başkanlığa ait satıştaki yayınlar listesi ise şu şekildedir:

  • Askerî Tarih Belgeleri Dergisi
  • Stratejik Araştırmalar Dergisi ve Bülteni
  • Askerî Tarih Bülteni
  • Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi
  • Atatürk Haftası Armağanı
  • Tarih Sempozyumu Bildirileri ve Seminerleri
  • Atatürk’ün Not Defterleri

Yayınların içeriklerinin bilgisine internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi internet üzerinden paylaşıma açık konumdadır.

TSK Genelkurmay Başkanlığı’na ait internet sayfası linki: http://www.tsk.tr/