WILLIAM SAROYAN’IN ESERLERİNDE ETNİK KİMLİK VE DİASPORA

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: HÜMEYRA SEREN YENİÇERİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NAGİHAN HALİLOĞLU
Yer Bilgisi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Medeniyetler İttifakı Enstitüsü / Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı
Konu: Amerikan Dili ve Edebiyatı; Sosyoloji

Yüksek Lisans Tezi (2014)

Özet: “20. Yüzyılın başlarındaki yoğun göç dalgasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde şekillenen Ermeni diasporası, etnik kimlikle ilgili birçok eserin üretildiği bir edebiyat meydana getirmiştir. Bu çalışma, bu edebiyatın bir parçası olan Ermeni-Amerikan yazar William Saroyan’ın eserlerinde, bireyin Ermeni ve Amerikan kimlikleri arasında kalmışlığı ve yaşadığı diaspora deneyimini göstermeyi hedeflemektedir. Ailesi Bitlisli olan Saroyan’ın eserlerinde bulunan Bitlis, Ermenistan, Amerika üçgeninin bireyde oluşturduğu yansımalar anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bireyin deneyimlediği kültürel ve kimliksel meseleler anavatan, anadil, aile ve kültür kavramlarına yaklaşımları yönünden ele alınmaktadır. Bu çalışmada ayrıca, bireyin birden fazla kimliğe hissedebileceği aidiyetin imkanı ve sınırları sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Diasporası, Etnik Kimlik, Aidiyet, Asimilasyon, Kültür.”