YENİ ÇIKAN: “SEVGÜLÜ OĞLUM GARABED”

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  04.12.2019

YENİ ÇIKAN: “SEVGÜLÜ OĞLUM GARABED”

Editörlüğünü Jonathan Varjabedian ve H. Şükrü Ilıcak'ın yaptığı "Sevgülü Oğlum Garabed Mekdubun Okudum. Ağladım, Güldüm/My Dear Son Garabed I Read Your Letter. I Cried, I Laughed" başlıklı kitap Histor Press Yayınları'ndan çıktı.

Editörlüğünü Jonathan Varjabedian ve H. Şükrü Ilıcak’ın yaptığı “Sevgülü Oğlum Garabed Mekdubun Okudum. Ağladım, Güldüm/My Dear Son Garabed I Read Your Letter. I Cried, I Laughed” başlıklı kitap Histor Press Yayınları’ndan çıktı.

Kitabın tanıtım yazısında şu ibarelere yer veriliyor:

“Garabed Kocayan ve babası Harutyun bir sene arayla 1912 ve 1913’te çok sevdikleri köyleri Efkere’den (Kayseri) Amerika’ya göç etmek için ayrıldıklarında, ailelerini ve köylerini bir daha görmeyecekleri hiç akıllarına gelmemişti. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru hala ABD’de yaşıyorlardı ve geride hatıraları ve 1912 ile 1915 arasında Efkere’de bıraktıkları sevdikleri tarafından yazılmış bir deste mektuptan başka hiçbir şey kalmamıştı. Yüz seneden fazla bir süre sonra, özenle çevrilen bu mektuplar okuyucularla ilk defa buluşuyorlar. Büyük bölümü dönemin ve bölgenin Türkçesinde Ermeni harfleriyle yazılmış olan bu mektuplar, artık yok olmuş olan Efkere Ermenice diyalektinde de pasajlar içeriyorlar. Mektuplar, Ermeni ve Türk halkları için bir dönüm noktası olan Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Anadolu’daki köy yaşamının eşsiz bir görüntüsünü sunuyorlar.”