BEKİR GÜNAY – ERMENİLERİN KUTSAL BELDESİ AKMEŞE/ARMAS

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


İstanbul’un fethinden sonra Ermeni Patrikliği’nin Kütahya’dan İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Batı Ermenilerinin İzmit, Bursa, İznik ve İstanbul bölgesinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu bölge içinde yer alan Akmeşe/Armas Ermeniler için kutsal bir mekândır. Ermenilerin hac ibadetini yapmak üzere özellikle güz aylarında Akmeşe/Armas’a geldikleri bilinir. Osmanlı evrakında Ermenilerin hac ibadetlerini güvenli ve huzurlu yapabilmeleri için İzmit Valiliği’ne gönderdiği talimatlara sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca Hac amacıyla yapılan ziyaretler sonucu Akmeşe/Armas zamanla bir ticaret merkezi olmaya başlamıştır.