MUSTAFA SITKI BİLGİN – TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ TARİHİ VE MARAŞ ÖRNEĞİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


1915 Olayları öncesi Osmanlı Devleti şemsiyesi altında yaşayan toplumların birbiriyle ilişkileri konusunda pek çok şey söylenegelmiştir. Bu ilişkilerin dinamikleri üzerine yapılan Maraş merkezli tarihsel bir analiz, gerek şehir hayatında, gerekse kırsal alanda bir sosyal tesanütün, bir kaynaşmanın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, tereke kayıtları ve mahkeme tutanaklarında pek çok evrakla karşılaşılabilir.