EUGENIA KERMELİ – OSMANLI’DA MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı toplumunda hukukî bakımdan Müslüman ve gayrimüslim ilişkileri nasıldı?

 

19. yüzyıl öncesi Osmanlı toplumuna bakıldığında Müslümanların ve gayrimüslimlerin içiçe bir yaşam pratiğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada hukukî bir serbestiyet söz konusu. Osmanlı İmparatorluğu bir manada, Hanefi hukukuna daha fazla önem vererek, gayrimüslümanların günlük hayatını biraz daha kolaylaştırdı diyebiliriz.