NEDİM İPEK – TÜRKLERİN VATAN ALGISI VE GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Türkler hakimiyetleri altında bulunan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslim toplulukların kendilerine özgü değerlerini yaşayabilmelerine özen göstermişlerdir. Bunun temelinde ise nüfus çeşitliliğinin bir zenginlik kaynağı olarak görülmesi yatar. Nüfus zenginliği daha çok vergi geliri demektir ve dolayısıyla daha büyük bir güç elde edilmesini sağlayacaktır.