OKTAY ÖZEL – ERKEN DÖNEMDE OSMANLI GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı Devleti aslında kuruluşundan beri içinde gayrimüslimleri olan bir devletti. İlk dönemlerden beri Hıristiyan köylüleri Osmanlı coğrafyasının ana unsurları arasındaydılar. Politik aktör değilseler de yine önemli iktisadi aktörlerdi. Müslüman ve gayrimüslim ayrımının önemi yoktu. Vergi toplama sisteminin içinde vergi kaynağı olarak tebaasına bakan bir devlet yapısı söz konusuydu bu dönemde.