OKTAY ÖZEL – MİLLET SİSTEMİNİN KURUMSAL TEMELLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı'da gayrimüslim toplulukların yaşantıları nasıl örgütlenmişti?

 

Daha sonraları Millet Sistemi diyeceğimiz sistemin kurumsal temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Sistemin merkezine oturtulan Patriklikler, Ermeniler için Ermeni Patrikliği, Rumlar için Rum Patrikliği ve daha sonra Yahudilerle birlikte de Hahambaşılık kurumları kendi içinde bir çeşit otonomi barındıran kurumlardı. Osmanlı toplumu içinde gayrimüslimlerin gündelik varlıkları, var oluş biçimlerini zimmet hukuku ile garanti altına alındıktan sonra, her cemaatin, topluluğun, gayrimüslim topluluğun kendi içindeki cemaat yaşantısı bu yapılar üzerinden örgütlendi.