İNŞAAT VE MİMARLIK ALANLARINDA ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATKILARI NELERDİR?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

İNŞAAT VE MİMARLIK ALANLARINDA ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATKILARI NELERDİR?

Gayrimüslim halktan inşaat sektöründe yararlanılması İstanbul’un fethiyle hız kazanmıştır. Fatih Külliyesi ve Topkapı Sarayı gibi büyük yapıların inşaatında çalışmak üzere Anadolu’dan pek çok Müslim ve Gayrimüslim inşaat işçisi İstanbul’a gelmiştir. Artan talebe karşın yeterli işgücü sağlanamaması (inşaat faaliyetlerinin artması ve veba salgınları nedeniyle) Osmanlı Devleti’nde inşaat işçilerinin ücretlerinin yüksek olmasını sağlamıştır. Ücretlerin belirlenmesinde işçinin vasıfları dikkate alınmış, bu anlamda da Müslim ve Gayrimüslim amelelerin ücretleri eşit seviyede tutulmuştur. Diğer yandan, Gayrimüslim amelelerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kolaylık sağlanması adına cuma günü haricinde pazar günü de tatil sayılmış ve dini bayramlar da (Noel ve Paskalya gibi) dikkate alınmıştır. İşgücü faaliyetlerinin dışında, mimar olarak da pek çok Gayrimüslim istihdam edilmiştir. Bu alanda özellikle Ermenilerin  Osmanlı mimarîsine büyük katkı sağladıkları söylenebilir. Örneğin Ermeni Balyan ailesi, İstanbul’da pek çok önemli mimarî esere imza atmış ve kent planlamasında görev almıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/turk-ermeni-kulliyati/v-cilt-sosyo-ekonomik-hayat/osmanli-devletinde-insaat-sektorunde-ermeniler-doc-dr-zubeyde-gunes-yagci-478.html