RUS MİRALAY POTİYATA’NIN GÖZÜYLE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

RUS MİRALAY POTİYATA’NIN GÖZÜYLE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

Rus Miralayı Potiyata’nın, Ermeniler arasındaki Protestan etkilerini araştırması için Rus hükümeti tarafından Anadolu’da görevlendirildiği düşünülmektedir.  Potiyata’nın raporu, 1895 yılında Türkiye’de yaptığı 7-8 aylık gözlem sonucunda oluşmuştur. Raporda, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren misyonerlerin Kuzey Amerika Misyoner Cemiyeti’ne bağlı olduğu belirtilmiş ve cemiyete  yapılan yardımlar sayesinde toplanan paraların yoksul halkın Protestanlaştırılmasında önemli rol oynadığı iddia edilmiştir. Ülkede faaliyet gösteren misyoner, misyoner okulları, kiliseler ve öğrenci sayılarının yanı sıra okullarda verilen derslerin içerikleriyle ilgili bilgiler de Potiyata’nın hazırladığı raporda yer almaktadır.

Söz konusu rapor, misyonerlik faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’ni siyasî açıdan etkilemesi nedeniyle önem taşımaktadır. Ayrıca, Potiyata’nın raporunda verdiği bilgilerin gözleme dayanması, başka kaynaklarca doğrulanması ve bir Hristiyan tarafından yazılmış olması da raporun tarafsız olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/turk-ermeni-kulliyati/viii-cilt-ermeni-nufusu-ve-kilisesi-misyonerlik/amerikan-misyonerlerinin-ermeniler-arasindaki-faaliyetlerine-dair-rus-miralayi-potiyatanin-raporu-doc-dr-mithat-aydin-508.html