SEVK VE İSKAN KANUNU OSMANLI BÜROKRASİSİ’NDEKİ ERMENİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

SEVK VE İSKAN KANUNU OSMANLI BÜROKRASİSİ’NDEKİ ERMENİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Osmanlı toplumunda öncelikle zanaatkârlıklarıyla ön plana çıkan Ermeniler ticaret, kültür ve sanat alanlarında yaptıkları icraatların yanı sıra bürokraside de önemli roller üstlenmiştir. Örneğin, mimarîde öne çıkan Balyan ailesi devletin özel mimarı olarak çalışmış ve Çırağan Sarayı gibi pek çok önemli esere imza atmıştır. Dadyan ailesi ise Hariciye Nezâreti Tercüme Odası’nda yoğun olarak görev almıştır.

1821 Rum Ayaklanmasından sonra bürokraside öne çıkmaya başlayan Ermeniler Osmanlı tebaası içinde en güvenilir olan Hristiyan topluluk olarak görüldüklerinden Millet-i Sadıka adıyla anılmışlardır. Ermeni olaylarının tırmandığı dönemde de üst düzeylerde görev yapmakta olan pek çok Ermeni tehcire tabi tutulmamış ve görevlerine devam etmişlerdir.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/turk-ermeni-kulliyati/vi-cilt-merkez-ve-tasrada-ermeniler/osmanli-burokrasisinde-ermeniler-yrd-doc-dr-recep-celik-483.html