MERZİFON OLAYLARI ERMENİ TEHCİRİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

MERZİFON OLAYLARI ERMENİ TEHCİRİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Küçük bir yerleşim bölgesi olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle misyonerlerin çalışma alanı olarak belirlediği merkezlerden biri olan Merzifon kazası, kırsal bölgelerde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin başlangıç yeri olmuştur. Misyonerler zamanla bölge olaylarının içinde yer almış ve misyoner okullarında görev yapan bazı öğretmenlerin isimleri Yafta olayına karışmıştır.

Küçük Ermenistan Hınçakyan İhtilal Cemiyeti adı altında örgütlenen Merzifon Ermeni komitesi tarafından yönetildiğine dair belgeler bulunan Yafta olayı, Ankara ve Sivas illerini de kapsayan geniş  bir bölgede 1893’te gerçekleşen örgütlü eylemler bütünüdür. Olaylar süresince Hınçaklar tarafından bölgedeki binalara asılan ve Müslümanlara hitap eden afişlerde Osmanlı vatandaşlarının hükümete karşı ayaklanması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, bölgede bozulan düzen 1895’te Merzifon’da yaşanan terör olaylarına zemin hazırlamış ve gerilim 1915 Ermeni tehcirine kadar devam etmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: http://dunyasavasi.ttk.gov.tr/tr/turk-ermeni-kulliyati/vi-cilt-merkez-ve-tasrada-ermeniler/1878-berlin-kongresinden-1915-tehcirine-merzifon-ermenileri-doc-dr-ahmet-kolbasi-484.html